Putem naših stranica možete registrirati besplatnu .hr domenu za svoju tvrtku, obrt ili udrugu. Ukoliko ne zadovoljavate uvjete za registraciju besplatne .hr domene ili već imate registriranu besplatnu .hr domenu a želite registrirati dodatne .hr domene isto možete napraviti u par jednostavnih koraka.Provjerite dostupnost željene domene, naručite domenu putem stranice za narudžbu domenaSaturday, October 15, 2011

« Povratak