Od 1. siječnja 2012. godine uvodi se on-line registracija domena i gotovo se potpuno napuštaju papirnati obrasci.

Registracija se obavlja putem web stranice http://dns.hr/registracija.

Besplatnu .hr domenu mogu registrirati:


• pravne osobe (trgovačka društva, udruge, političke stranke i ostale organizacije s pravnom osobnošću) registrirane u RH;
• fizičke osobe koje obavljaju registriranu samostanu djelatnost u RH (obrtnici, umjetnici, liječnici i sl)....

Svaki korisnik ima pravo na samo jednu besplatnu domenu!

Za pravne osobe: naziv besplatne domene mora sadržavati registrirano ime ili registriranu kraticu imena pravne osobe (Članak 19. Pravilnika);
Za fizičke osobe koje obavljaju registriranu samostalnu djelatnost: naziv besplatne domene mora sadržavati naziv samostalne djelatnosti i ime i prezime ili dio imena i prezimena vlasnika ili naznaku vrste samostalne djelatnosti (Članak 20. Pravilnika);Thursday, January 5, 2012

« Povratak