Podešavanje e-mail računa na Iphonu

Na početnom ekranu odaberite:

Settings
Mail, Contacts, Calendar

Otvoriti će Vam se prozor Accounts
te je potrebno odabrati  Add Account te kliknuti na "Other"

Nakon toga kliknuti na Add Mail Account te upisati slijedeće podatke:

Name: željeno ime mail računa
Address: upisati punu e-mail adresu (npr. email@moj-mail.com)
Password: lozinka koju ste postavili prilikom kreiranja e-mail računa
Description: željeni opis e-mail računa


Pod stavku Outgoing Mail server (odlazni e-mail server) upisati:

Host name: mail.vasprovider.com (vasprovider zamjeniti sa odlaznim mail serverom Vašeg internet providera npr. mail.t-com.hr, mail.iskon.hr, mail.optinet.hr )
Username: puna e-mail adresa npr. email@moj-mail.com)
Password: lozinka koju ste postavili prilikom kreiranja e-mail računa

Pod Incoming Mail Server (dolazni e-mail server) upisati:

Host name: mail.mojadomena.com
Username: puna e-mail adresa npr. email@moj-mail.com)
Password: lozinka koju ste postavili prilikom kreiranja e-mail računa


Kliknuti Next ili Save

Iphone će napraviti verifikaciju postavljenog e-mail računa te Vas po završetku vratit na početni zaslon gdje se vide svi postavljeni e-mail računi.

Je li Vam ovaj odgovor pomogao?

 Ispiši članak

Također pročitajte

IMAP i POP3 protokol

Koja je razlika između POP3 i IMAP protokola?POP3  protokol je najčešće...

Spam Assassin

Kako biste se zaštitili od neželjene pošte (spama) koristite Spam...

E-mail računi

  E-mail opcije Unutar cPanela moguće je upravljanja ovim e-mail opcijama:...

Konfiguriranje e-mail preglednika Outlook 2007

Kliknuti -> Tools meni te odaberite Account SettingsOdabrati E-mail te kliknuti ->...

E-mail forward - proslijeđivanje pošte

Unutar cPanela odaberite opciju Forwarders.Prvo upišite adresu sa koje će se mailovi...