Konfiguriranje e-mail preglednika Outlook 2007


Kliknuti -> Tools meni te odaberite Account Settings

Odabrati E-mail te kliknuti -> New

Odabrati POP3 te  klikniti Next


Otvara se Auto Account Setup prozor -> označiti Manually configure server settings or additional server types te kliknuti Next

Odabrati Internet E-mail option te kliknite Next

Ispuniti  polja:
* Your Name - Upisati Ime
* Email address: Upisati e-mail adresu
* Select POP3 - Odabrati POP3
* Incoming mail server: Upisati mail.domena.com (domena.com zamjeniti sa svojom domenom)
* Outgoing mail (SMTP) server: Upisati odlazni mail server svojeg internet service providera (npr. mail.t-com.hr, mail.iskon.hr, mail.optinet.hr)
* Account name: Upisati ime računa
* Password: Upisati lozinkuKliknut  More Settings

Odabrati -> Outgoing Server
Označiti My outgoing server (SMTP) Requires Authentication
Označiti Use same setting as my incoming mail server
Kliknuti OK


Kliknuti -> Test Account Settings  - ukoliko je sve ispravno postavke će biti označene zelenim strelicama
Kliknuti -> Close 
Kliknuiti OK za spremanje postavki.
Kliknuti Finish za zatvaranje.


*dodatna napomena

1. Kliknuti -> Tools menu te odabrati E-mail Accounts
2. Označiti željeni e-mail račun i kliknuti -> Change
3. Odabrati karticu Advance i promjenite smtp port na 25, kliknuti OK za završetak.

Je li Vam ovaj odgovor pomogao?

 Ispiši članak

Također pročitajte

Brisanje e-mail računa

Pristupite cPanelu te odabrite E-mail accounts: Kliknuti Delete pored e-mail adrese koju se...

Kako promjeniti lozinku na e-mail računu

Pristupite cPanelu te odabrite E-mail accounts: Kliknuti Change Password pored e-mail adrese...

E-mail računi

  E-mail opcije Unutar cPanela moguće je upravljanja ovim e-mail opcijama:...

SMPT i POP3 protokol

SMPT protokol  služi za  slanje  email pošte na web server.POP3 služi za...

IMAP i POP3 protokol

Koja je razlika između POP3 i IMAP protokola?POP3  protokol je najčešće...